Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja palkkaaminen
Aina kun tehdään luvanvaraista rakennustyötä, on kohteella oltava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari. Rakennustyötä ei saa aloittaa eikä jatkaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt vastaavan työnjohtajan kohteelle.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuut

Vastaavan työnjohtajan tehtävistä ja vastuusta esiintyy jonkin verran epäselvyyksiä. Huomioitavaa onkin, että vastaava työnjohtaja kantaa varsinaisen vastuun rakentamisessa ja tehtävä on lakisääteinen. Tästä syystä vastaavan on oltava myös koulutukseltaan ja kokemukseltaan tehtävään sopiva. Rakennusvalvontaviranomaisten vaatimukset vastaavan työnjohtajan pätevyydelle vaihtelevat hieman paikkakuntakohtaisesti. Normaalisti vaaditaan vähintään rakennusinsinöörin tai rakennusmestarin koulutus. “Naapurin Erkki” ei siis yleensä ole se paras, eikä välttämättä päteväkään tehtävään.

Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu vastata rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehtia, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on myös huolehtia, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla. Omakotitalotyömaalla vastaava työnjohtaja voi toimia myös pääsuunnittelijana, joten kannattaa selvittää etukäteen riittääkö ehdokkaan pätevyys myös tuohon tehtävään.

”Vastaavaa mestaria valitessa kannattaa olla huolellinen ja kysellä myös suosituksia aikaisemmin rakentaneilta tuttavilta ja sukulaisilta.”

Tee aina kirjallinen sopimus vastaavan mestarin kanssa

Rakennusmääräyskokoelman mukaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa viime kädessä koko rakennushankkeesta. Kirjallisesti sopimalla on kuitenkin mahdollista siirtää osa tehtävistä ja vastuista yhteistyökumppaneille. Vastaavan työnjohtajan palkkaaminen ei ole vain nimellinen toimenpide, vaan vastaava mestari toimii sinun etujesi ajajana valvomalla, että rakennusprojektisi etenee säännösten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Tästä syystä sopimus tehdään aina kirjallisesti!

Sopimuksessa kannattaa käydä läpi yksityiskohtaisesti vastaavan työnjohtajan tehtävien suoritusvelvollisuuden laajuus sekä sopia kirjallisesti myös vastuukysymyksistä ja yksilöidä tehtävästä maksettava palkkio. Palkkio voi olla tuntikorvaukseen perustuva tai kokonaispalkkio. Myös muut kustannukset, kuten esimerkiksi kilometrikorvaukset kannattaa sopia kirjallisesti sopimuksessa.

Missä vaiheessa hankin vastaavan työnjohtajan?

Mitä aikaisemmassa vaiheessa rakennusprojektiasi alat etsiä vastaavaa työnjohtajaa sen parempi. Kiire rakentamisessa ei koskaan kannata. Jos vastaava työnjohtaja on mukana jo projektin alkuvaiheessa, on hänenkin helpompi valvoa projektia jossa on ollut mukana jo alusta asti.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty, ja ne päättyvät vasta loppukatselmukseen. Tehtävästä voi vapautua ennen loppukatselmusta vain pyytämällä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta vapautusta, tai rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä toisen henkilön työnjohtajan tilalle.

Heräsikö kysymyksiä?

Kysy lisää talomyyjältä

Tontin valinta ja ostaminen
tai vuokraaminen