Oświadczenie rejestracyjne i ochrony danych

To jest deklaracja rejestracyjna i ochrony danych Omatalo Oy zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych (§ 10 i 24) oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (RODO). Sporządzona: 7.2.2022. Ostatnia zmiana: 9.2.2022.

 

1. Administrator danych


Omatalo Oy
Rutakontie 50

74300 Sonkajärvi
+358 50 305 6190

 

2. Osoba odpowiedzialna za rejestr


Pauli Moilanen

info@omatalo.fi

3. Nazwa rejestru

Nazwa rejestru to rejestr klientów strony internetowej Omatalo Oy.


4. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest utrzymywanie kontaktu z klientami, marketing i sprzedaż. Dane nie są używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 


Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są zgodne z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (dalej zwane "RODO"):


1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku celach (RODO art. 6 ust. 1 lit. a);


2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust. 1 lit. b);


3. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub strony trzeciej (RODO art. 6 ust. 1 lit. f).


Wspomniany wcześniej uzasadniony interes administratora danych opiera się na istotnym i odpowiednim związku między osobą, której dane dotyczą, a samym administratorem danych. Ten związek wynika z faktu, że osoba, której dane są przetwarzane, jest klientem tego administratora danych. Przetwarzanie zachodzi w celach, które osoba ta mogłaby rozsądnie przewidzieć w momencie zbierania danych osobowych oraz w związku z odpowiednim kontekstem tego związku.


5. Zawartość rejestru

Dane rejestru, które będą przechowywane, to informacje kontaktowe oraz dodatkowe informacje zawarte w polach formularza kontaktowego lub formularza zamówienia produktów.


Omatalo Oy nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do ich celu lub wymaga tego umowa lub prawo.

 

6. Regularne źródła informacji

Dane do rejestru są pozyskiwane od klientów za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej oraz formularza zamówienia produktów.

 

7. Regularne przekazywanie danych i transfer danych poza UE lub EOG

Dane nie są regularnie udostępniane innym podmiotom. Dane mogą być ujawniane w miarę uzgodnień z klientem. Dane nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez administratora danych.

 

8. Zasady ochrony rejestru

Przy przetwarzaniu danych rejestru przestrzega się staranności, a dane przetwarzane za pomocą systemów informatycznych są odpowiednio zabezpieczane. Gdy dane rejestru przechowywane są na serwerach internetowych, zapewnia się odpowiednie zabezpieczenia zarówno fizyczne, jak i cyfrowe. Administrator danych dba o to, żeby przechowywane dane oraz uprawnienia dostępu do serwerów i inne informacje krytyczne dla bezpieczeństwa danych osobowych były traktowane poufnie i były dostępne tylko dla pracowników, zgodnie z zakresem ich obowiązków.

 

9. Prawo do dostępu i żądania poprawy danych

Każda osoba znajdująca się w rejestrze ma prawo do sprawdzenia danych, które zostały zapisane w rejestrze, oraz do żądania poprawienia ewentualnych błędów lub uzupełnienia niepełnych danych. Osoba, która chce sprawdzić swoje dane lub zażądać ich korekty, powinna złożyć pisemne zgłoszenie, a w związku z tym potwierdzić swoją tożsamość. Administrator danych odpowiada klientowi w terminie określonym w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (zazwyczaj w ciągu miesiąca).

 

10. Inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba znajdująca się w rejestrze ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych z rejestru ("prawo do bycia zapomnianym"). Również osoby, których dane dotyczą, posiadają inne prawa zgodne z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej, takie jak ograniczenie przetwarzania danych osobowych w określonych sytuacjach. Wnioski należy przesyłać na piśmie do administratora danych. Administrator danych może w razie potrzeby zażądać od wnioskodawcy potwierdzenia jego tożsamości. Administrator danych odpowiada klientowi w terminie określonym w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (zazwyczaj w ciągu miesiąca).  


11. Śledzenie odwiedzin

Na stronie używane jest narzędzie Google Analytics do śledzenia odwiedzin oraz poprawy użyteczności witryny. Google Analytics może zapisywać na twardym dysku użytkownika pliki cookie tymczasowe i trwałe. Pliki cookie nie są niezbędne do korzystania z witryny.

Możesz zablokować używanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Zazwyczaj można to zrobić w menu Pomoc, Narzędzia lub Edycja. W ustawieniach przeglądarki można również wyczyścić zapisane przez nią pliki cookie.

Śledzenie odwiedzin (Google Analytics) opiera się na anonimowych danych, które są analizowane w formie podsumowań. Google Analytics zbiera informacje o odwiedzinach, takie jak adresy i tytuły pobranych stron, informacje o klikniętych linkach, czas spędzony na stronie, nazwa przeglądarki i jej wersja, system operacyjny oraz dane o ekranie. Google Analytics nie zbiera na przykład adresów IP ani identyfikatorów MAC telefonów. Jeśli chcesz zablokować zbieranie danych przez Google Analytics dotyczących odwiedzanych przez ciebie stron, możesz użyć rozszerzenia Google Analytics Opt-Out.  Aby zablokować inne kody śledzące, można użyć na przykład rozszerzenia Ghostery.