Rakennuslupa - miten prosessi etenee?
Rakennusluvan hakemiseen kannattaa varata tarpeeksi aikaa. Mitä täydellisemmin rakennuslupahakemus liitteineen on täytetty, sitä nopeammin rakennusvalvontaviranomainen pystyy luvan käsittelemään.

Ennen rakennusluvan hakemista

Ennen kuin lähdetään hakemaan rakennuslupaa, tulee taloluonnokset esitellä rakennusvalvonnassa. Pääsuunnittelija valvoo ja ohjaa suunnittelua, on yhteydessä rakennusvalvontaan ja tietää, mitä tietoja hakemukselle on täytettävä ja mitä liitteitä sille on lisättävä. Taloluonnoksina voi käyttää esimerkiksi Omatalon tarjousvaiheen luonnoksia tai tilauksen jälkeen tehtyjä rakennuslupakuvien tarkistussarjoja. Pääkaupunkiseudulla kohteen ensiesittely kannattaa tehdä heti luonnosten valmistumisen jälkeen. Tällöin voidaan ottaa rakennusviranomaisen kanta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomioon. Esimerkiksi se, voiko valitsemasi talomallin sijoittaa tontillesi.

Kuvien esittely onnistuu joissain kunnissa sähköisesti Lupapisteen neuvontapyynnöllä, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla voi pääsuunnittelija joutua varamaan tapaamisajan lupakäsittelijältä kohteen ensiesittelyä varten. Esittelyssä rakennusviranomainen kertoo suunnitelmiin mahdollisesti tarvittavat lisäykset ja muutokset. Samalla voidaan käydä läpi myös rakennuslupaan tarvittavat liitteet ja asiakirjat. Ammattitaitoinen talomyyjä voi myös neuvoa rakennusluvan liitteistä, sillä osa näistä on sellaisia, jotka tilataan esim. kaupungin vesilaitokselta ja niiden saaminen voi joillakin paikkakunnilla kestää pitkäänkin. Kun tarvittavat asiakirjat tilaa hyvissä ajoin, ei niiden odottelu hidasta itse rakennuslupaprosessia.

Sähköinen lupapalvelu helpottaa rakennusluvan hakemista

Sähköinen lupapalvelu Lupapiste on käytössä jo 70 %:ssa Suomen kunnista. Lupapisteeseen rekisteröityminen on ilmaista. Rekisteröitymiseen tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Rekisteröitymisen jälkeen palveluun kirjaudutaan sähköpostiosoitteella ja itse valitsemallasi salasanalla. Vaikka Lupapisteessä rakennuslupahakemuksen pystyy periaatteessa avaamaan, täyttämään ja jättämään itse, se kannattaa jättää pääsuunnittelijan tehtäväksi.

Rakennuslupaan tarvittavia piirustuksia

✓ Asemapiirros

✓ Pohjapiirrokset

✓ Leikkauspiirrokset

✓ Julkisivut

Mahdollisesti muita tarvittavia piirustuksia

✓ Hulevesisuunnitelma

✓ Kerrosalalaskelma

✓ Keskikorkeuslaskelma

✓ Yhteneväisyysjulkisivu

✓ Aitapiirros

Muita rakennuslupaan tarvittavia liitteitä

✓ Rakennuslupakartat

✓ Todistus tontin hallintaoikeudesta mm. lainhuuto tai kauppakirjakopio

✓ Valtakirja, jos tontin kaikki omistajat eivät toimi hakijoina

✓ Naapureiden kuulemiset/suostumukset (voidaan antaa maksua vastaan myös kunnan tehtäväksi)

✓ Energiaselvitys ja -todistus

✓ Tarvittaessa pohjatutkimus tai perustamistapalausunto

✓ Ääneneristysselvitys, jos tontti sijaitsee esim. lento, tie- tai raideliikennemelualueella

✓ Lupakäsittelijän pyynnöstä ennakkoneuvottelumuistio ja/tai hankeselvitys

✓ Purkulupaa haettaessa asbesti- ja haitta-ainekartoitus

✓ Tarvittaessa valokuvia naapurirakennuksista ja purettavasta rakennuksesta


Kuulostaako monimutkaiselta? Meillä Omatalolla sinulla on ammattilaiset apunasi, joten ei syytä huoleen. Talomyyjämme tuntevat paikkakuntakohtaiset viranomaismääräykset ja auttavat sinua myös rakennuslupaan liittyvissä kysymyksissä.

Kysy lisää talomyyjältä


Talomallin valinta