Pääsuunnittelijan tehtävät ja palkkaaminen
Hyvän pääsuunnittelijan palkkaaminen on rakentajan tärkein henkilövalinta vastaavan työnjohtajan valinnan ohella. Pääsuunnittelija voi olla esimerkiksi rakennuskohteen arkkitehti tai monissa omakotitaloprojekteissa vastaava työnjohtaja voi hoitaa myös pääsuunnittelijan tehtävää. Tärkeintä on, että valitsemaltasi pääsuunnittelijalta löytyy riittävästi suunnittelukokemusta ja hän on tehtävään pätevä.

Pääsuunnittelijan vastuu ja tehtävät

Maankäyttö- ja rakennuslain 120 a §:n mukaan, rakentamisen suunnitteluun tulee nimetä suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija lain mukaisesti vastaa siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää niille asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelija myös neuvoo luonnos- ja lupavaiheessa rakennuttajaa sekä kommunikoi koko rakennusprojektin ajan rakennusvalvonnan kanssa. Rakennusvaiheessa päävastuu työmaan ja rakennusprojektin sujuvuudesta siirtyy vastaavalle työnjohtajalle.

Pääsuunnittelijan tehtäväluettelo

Valtioneuvoston asetuksen mukaan pääsuunnittelijan on huolehdittava yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla:

✓ Hankkeen aikataulusta ja suunnitteluajan riittävyydestä

✓ Suunnittelun lähtötietojen kattavuudesta ja ajantasaisuudesta sekä lähtötietojen toimittamisesta muille suunnittelijoille

✓ Suunnitelmien riittävyydestä

✓ Lupa-asiakirjojen ja erityissuunnitelmien ja selvitysten laatimisesta ja toimittamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle

✓ Lupapäätöksen jälkeen suunnitelmiin tehtävien muutosten suunnittelun yhteensovittamisesta ja muutosten edellyttämän hyväksynnän tai luvan hakemisesta

✓ Suunnittelijoiden vastuunjaosta ja yhteistyöstä sekä suunnittelun yhteensovittamisen menettelyistä

Pääsuunnittelijan pätevyys ja kelpoisuusvaatimukset

Pääsuunnittelijan pätevyys arvioidaan lupakohtaisesti ja hänelle on asetettu kelpoisuusvaatimukset. Pääsuunnittelija on yleensä koulutukseltaan rakennusarkkitehti, arkkitehti tai rakennusinsinööri. Joissakin tapauksissa myös pitkän ja vankan kokemuksen omaava rakennusmestari voi tulla kysymykseen. Kelpoisuudet vaihtelevat rakennuskohteen vaativuusluokan mukaan. Omakotitalo voi jossain kunnassa tai kaupunginosassa olla vaativuusluokaltaan tavanomainen, mutta esimerkiksi Helsingissä kaikki pientalokohteet ovat vaativia kohteita. Vaikka saattaa tuntua houkuttelevalta palkata tehtävään tuttu rakennusinsinööri, niin kannattaa aina varmistaa käykö hänen pätevyytensä kyseiseen tehtävään.

Hyvän pääsuunnittelijan etsimiseen kannattaa panostaa

Pätevä pääsuunnittelija tuo sujuvuutta ja kustannustehokkuutta rakennusprojektiin. Pätevä pääsuunnittelija tietää, millaisen talon tontille saa rakentaa, jotta se on alueen asemakaavan ja mahdollisten rakennustapaohjeiden mukainen. Asemakaava ja rakennustapaohjeet voivat määrittää tarkastikin esim. talon tyypin, korkeuden, pintamateriaalit ja sijainnin tontilla, joten ilman oikeanlaista ohjeistusta nämä asiat voivat tulla rakentajalle yllätyksenä. Hyvä pääsuunnittelija myös tietää, milloin poikkeuslupaa kaavamääräyksistä kannattaa hakea ja milloin kannattaa sen sijaan etsiä kokonaan toinen tontti.

Jos olet siis mieltynyt juuri tiettyyn talomalliin, kannattaa pääsuunnittelijan avustuksella etsiä tontti, johon se on mahdollista luontevasti rakentaa. Esimerkiksi rinteeseen suunniteltua taloa voi olla vaikea muokata tasamaalle rakennettavaksi tai tasamaan ratkaisua rinnetontille. Lue myös vinkkimme tontin valintaan ja ostamiseen.

Meillä Omatalolla sinulla on ammattilaiset apunasi, joten ei syytä huoleen. Talomyyjämme tuntevat paikkakuntakohtaiset viranomaismääräykset ja auttavat sinua myös löytämään luotettavat ammattilaiset rakennusprojektiisi, kuten esimerkiksi vastaavan työnjohtajan, pääsuunnittelijan ja tarvittavat urakoitsijat.

Kysy lisää talomyyjältä

Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja palkkaaminen